Rezervasyon: 0541575 4381 | Kaplıca: 0541 575 4322 | Cafe Bistro: 05317171636

Termal Suyumuzun Özellikleri

Doğadan Gelen Sağlık

KAPLICA TEDAVİSİNDE KULLANILACAK DOĞAL TEDAVİ UNSURLARI

Suyun Niteliği: 533,95 mg/L kaynak çıkış sıcaklığı 33.8 °C olan termal su.

Suyun Tıbbi Balneolojik Tanımı: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları şeklinde kronik dönemdeki kas iskelet hastalıklarının tedavisinde yardımcı ve tamamlayıcı tedavi unsuru olarak, ortopedik operasyonlar sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla nörövejetatif distoni gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında yardımcı tedavi unsuru olarak kullanabilir niteliktedir.